Política de qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

Aquesta política de la qualitat és entesa, implantada i mantinguda al dia en tots els nivells de l’organització, i compta amb el total compromís i suport de la direcció de DELUQ NUMÈRICS SL, qui l’estableix, desenvolupa i aplica per mitjà del SISTEMA DE LA QUALITAT implantat ISO 9001:2015

La política de la qualitat definida per DELUQ NUMÈRICS està enfocada a la consecució de l’objectiu principal, que és satisfer les expectatives i necessitats dels seus clients i consisteix en la realització per part de tot el personal de l’empresa, com part integrant del sistema de la qualitat, de les següents accions fonamentals:

 • Complir amb la legislació i normativa aplicables.
 • Disposar de mitjans humans, materials i econòmics
 • Racionals, segurs i adequats per al servei.
 • Operar amb els equips i instal·lacions de manera que garanteixin la seguretat del nostre personal.
 • Identificar, analitzar i eliminar fonts d’error.
 • Mantenir sempre el compromís de la millora contínua en els processos i productes.
 • Consolidar l’empresa i els seus llocs de treball.
 • Mantenir i ampliar la formació del nostre personal.
 • Reduir de forma progressiva el nombre de no conformitats internes i reclamacions de clients.
 • Garantir la qualitat dels productes fabricats
 • Complir els terminis de lliurament.
 • La política de qualitat es el marc de referència per a l’establiment dels objectius de qualitat.

FER BÉ LES COSES A LA PRIMERA

15/01/2018

DELUQ NUMÈRICS

DIRECCIÓ